side

Terms & Conditions

Tällä verkkosivustolla (”sivusto”) olevan materiaalin toimittaa Cyber Security Corporate. (”Cyber Security Corporate”) on palvelu sen käyttäjille ja sitä voidaan käyttää informatiivisiin tarkoituksiin vain alla olevien varausten mukaisesti. Lataamalla materiaalia tältä sivustolta tai muuten käyttämällä sivustoa, käyttäjä (”sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”sopimus”). Jos et hyväksy niitä, älä käytä sivustoa tai lataa siitä mitään materiaalia. Hyväksyt, että tämä sopimus ((tai jos olet käyttäjä, joka on rekisteröitynyt tällä sivustolla (”rekisteröity käyttäjä”), kaikki rekisteröintiprosessiin sisältyvät varaukset)), on täydellinen ja yksinomainen lausunto Cyber Security Corporatein ja sinun välisestä sopimuksesta , joka korvaa kaikki suulliset tai kirjalliset sopimukset tai aikaisemmat viestit ja kaikki muut tämän sopimuksen aiheeseen liittyvät viestit sinun ja Cyber Security Corporatein välillä.

CYBER SECURITY CORPORATE VOI TARKISTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA PÄIVITTÄMÄLLÄ TÄMÄN JULKAISUN. KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAT KÄYTTÖEHDOT TULEE AJOITTAIN TARKASTAA TÄLTÄ SIVULTA, KOSKA NE OVAT KÄYTTÄJÄÄ SITOVIA. NÄIDEN KÄYTTÄEHTOJEN TIETYT VARAUKSET VOIDAAN KORVATA ERITYISILLÄ LAILLISILLA ILMOITUKSILLA TAI ERITYISEHDOILLA TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVILLA SIVUILLA.

YLEISTÄ:

Tämä sivusto toimii foorumina, jonka avulla voi hakea ja tunnistaa tiettyjä ohjelmistojen ja palveluiden toimittajia (”toimittajat”). Cyber Security Corporate ei hallinnoi minkään toimittajan tuotteiden tai palveluiden (”tuotteet”) toimittamisen ajoitusta tai toimitustapaa, eikä takaa minkään tapahtuman toteutumista. Cyber Security Corporate voi milloin tahansa kieltäytyä tarjoamasta sivustoon liittyviä palveluita kenelle tahansa oman harkintansa mukaan.

TAVARAMERKKITIEDOT:

Cyber Security Corporate® on Headley Media Technology Division Ltd tavaramerkki asiantuntija- ja ammattilaisille tarkoitettuihin arviointipalveluihin, tarkemmin verkkopalveluihin, joiden avulla mahdolliset ostajat saavat lisätietoja tuotteista ja palveluista. Kaikki muut tällä sivustolla olevat tuotemerkkien, tuotteiden, palveluiden ja prosessien nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Cyber Security Corporate -tavaramerkkejä voi käyttää julkisesti vain Cyber Security Corporatein kirjallisella luvalla. Cyber Security Corporate -tavaramerkkien oikeudenmukainen käyttö mainonnassa ja Cyber Security Corporate -tuotteiden myynninedistäminen edellyttää asianmukaista mainintaa. Tuotteeseen, palveluun tai prosessiin viittaaminen tai sen käyttö ei tarkoita Cyber Security Corporatein suositusta, hyväksyntää, kytköstä tai sponsorointia kyseiselle tuotteelle, palvelulle tai prosessille.

YHDEN KOPION LISENSSI:

Jos tällä sivustolla ei toisin ilmoiteta, tällä sivustolla löytyviä tietoja tai ohjelmistoja (”materiaaleja”) voi ladata rajoitetun määrän kopioita vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen sisäiseen käyttöön ellei Cyber Security Corporate ole nimenomaisesti antanut siihen kirjallista lupaa tai yksittäisten materiaalien mukana toimitettujen lisenssiehtojen mukaisesti. Tämä on lisenssi, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia: on kiellettyä: (a) käyttää mitään automatisoitua prosessia tai ohjelmistorobottia katsomaan, lataamaan, tulostamaan tai muuten käyttämään sisältöä miltään Cyber Security Corporate -sivustolta. (b) käyttää mitään sivustoja tai sisältöä minkään tuotteiden, ratkaisujen tai palvelujen myymiseksi yrityksille, joilla on luetteloita tai sisältöä sivustojen sisällössä, (c) muokata materiaaleja tai käyttää niitä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esitykseen, suoritukseen, myyntiin tai vuokraukseen, mukaan lukien rajoituksetta materiaalien julkaiseminen millekkään verkkotietokoneelle tai lähettäminen millekkään medialle; (d) purkaa, muuntaa tai hajottaa ohjelmistomateriaalia paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettava laki sen sallii; (e) poistaa mitään tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeudellisia ilmoituksia materiaaleista; (f) siirtää materiaaleja toiselle henkilölle. Suostut estämään materiaalien luvattoman kopioinnin. Cyber Security Corporate pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

MATERIAALIEN OMISTUSOIKEUDET:

Tämä sivusto ja siinä olevat materiaalit ovat tekijänoikeuksien alaisia ja niitä suojaavat maailmanlaajuiset tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset, eikä niitä saa kopioida, jäljentää, muokata, julkaista, ladata, lähettää, välittää tai jakaa millään tavalla ilman Cyber Security Corporatein etukäteen saamaa kirjallista lupaa. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittua, Cyber Security Corporate ja sen toimittajat eivät myönnä suoraan, välillisesti tai muutoin mitään patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai liikesalaisuuteen perustuvia oikeuksia. Cyber Security Corporate voi myöntää muita oikeuksia kirjallisesti tai sisällyttää niitä muualle materiaaliin. SALASANAT: Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, Cyber Security Corporate myöntää sinulle tietyt salasanat ja käyttäjätunnukset pääsyyn tietyille sivuston alueille. Sitoudut olemaan paljastamatta sinulle myönnettyjä salasanoja ja käyttäjätunnuksia kolmansille osapuolille.

KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN:

Jos rikot jotain tämän sopimuksen käyttöehtoja, Cyber Security Corporate voi oman harkintansa mukaan (a) keskeyttää käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille tai (b) irtisanoa käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille. Se, johtaako rikkomus keskeyttämiseen tai irtisanomiseen, riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien, ilman rajoituksia, rikkomuksen vakavuudesta, mahdollisista haitoista muille käyttäjille tai Cyber Security Corporate -yritykselle ja siitä, toistuuko rikkomus tai korjataanko se. Jos Cyber Security Corporate keskeyttää tai irtisanoo käyttöoikeudet Cyber Security Corporate -sivustolle, niin Cyber Security Corporate ilmoittaa asiasta 24 tunnin kuluessa kyseisestä päätöksestä. Irtisanomisen yhteydessä materiaalit tulee tuhota heti ja kaikki tässä mainitut lisenssit päättyvät välittömästi.

VASTUUVAPAUSILMOITUS:

TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI MATERIAALIT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA ILMOITETTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA. CYBER SECURITY CORPORATE JA/TAI SEN VASTAAVAT TOIMITTAJAT KIELTÄVÄT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. CYBER SECURITY CORPORATE TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TALOUDELLISET TAPPIOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS TAI TIETOJEN MENETYS), JOTKA JOHTUVAT MATERIAALIEN TAI SIVUSTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA CYBER SECURITY CORPORATEILLE ILMOITETAAN SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA CYBER SECURITY CORPORATE TAI SEN HALLITUKSEN JÄSENET, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ TAI SIITÄ JOHTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, VAATIMUKSESTA TAI TOIMINNASTA NIIDEN MUODOSTA RIIPPUMATTA, JOTKA YLITTÄVÄT (A) YHTIÖLLE MAKSETUN SUMMAN (JOS MITÄÄN) TAI (B) SATA DOLLARIA ($100, 00).

Koska joillakin lainkäyttöalueilla kielletään vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen välillisistä tai satunnaisista vahingoista, yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua. Rajoittamatta edellä mainittua sinun tulee olla tietoinen siitä, että materiaalit voivat sisältää virheitä, puutteita, epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja. Cyber Security Corporate ei anna minkäänlaisia materiaalien täydellisyyttä, oikeellisuutta, riittävyyttä, ajantasaisuutta tai luotettavuutta koskevia vakuuksia, eikä se ole vastuussa edellä mainituista puutteista. Cyber Security Corporate ei sitoudu päivittämään materiaaleja.

VAPAUTUS:

Cyber Security Corporate ei ole osapuoli missään todellisessa sitoumuksessa toimittajien ja sinun välillä. Siitä johtuen Cyber Security Corporate ei hallitse toimittajien tai heidän palvelujensa laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Olet täysin vastuussa kaikista tilisi kautta suoritetuista toimista sivuston käytön yhteydessä. Cyber Security Corporate ei voi eikä hallitse sitä, suorittavatko toimittajat palvelunsa tai muut velvoitteensa vai eivät. Lisäksi ei ole kaupallisesti kohtuullista, että Cyber Security Corporate todentaa toimittajat, eikä Cyber Security Corporate voi vahvistaa, että kukin toimittaja on kuka se esittää olevansa. Cyber Security Corporate kehottaa kehittämään turvallisia liiketoimintatapoja käytettäessä Internetiä. Cyber Security Corporate kannustaa myös kommunikoimaan suoraan verkkosivuston toimittajien kanssa, joka auttaa arvioimaan, kenen kanssa on tekemisissä. Vapautat Cyber Security Corporatein (ja sen edustajat ja työntekijät) kaikista vaatimuksista saamisista ja vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, todellisista, seurauksellisista, erityisistä, rangaistavista ja satunnaisista vahingoista), tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, ilmoitetuista ja ilmoittamattomista, jotka johtuvat suhteista toimittajiin tai niiden tarjoamiin palveluihin tai toimittajan toimiin tai laiminlyönteihin. Cyber Security Corporate ei missään tapauksessa ole vastuussa oikeustoimista, joita kyseiset toimittajat ovat nostaneet sinua vastaan.

KÄYTTÄJÄN LÄHETYKSET:

Kaikkea tälle sivustolle lähettyä materiaalia, aineistoa, tietoa tai muita viestejä pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena (”viestintänä”). Cyber Security Corporateilla ei ole velvollisuuksia viestintään nähden, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja käsitellään alla esitetyllä tavalla. Cyber Security Corporate ja sen edustajat voivat vapaasti kopioida, luovuttaa, levittää, sisällyttää ja muuten käyttää viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääntä, tekstiä ja muita asioita kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja on käsitelty alla esitetyllä tavalla. Tälle sivustolle tai siltä on kiellettyä lähettää tai välittää mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, pornografista tai muuta materiaalia, joka loukkaa mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

HENKILÖKOHTAISTEN TUNNISTETIETOJEN KÄYTTÖ:

Henkilökohtaisia tunnistetietoja, jotka luovutetaan Cyber Security Corporate -sivustolle lomakkeiden kautta käsitellään Cyber Security Corporate -sivustolla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Ilmoitat, että olet lukenut tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt sen.

LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE: Tällä verkkosivustolla olevat linkit voivat ohjata sinut pois Cyber Security Corporate -sivustolta ja siirtymään muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Cyber Security Corporatein hallinnassa, eikä Cyber Security Corporate ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai muusta näkökohdasta. Cyber Security Corporate pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa linkin tai linkitysohjelman milloin tahansa. Cyber Security Corporate ei tue yrityksiä tai tuotteita, joihin se linkittää, ja pidättää oikeuden sellaiseen merkintään verkkosivustollaan. Jos käytät jotakin tähän sivustoon linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista, teet niin täysin omalla vastuullasi.

KORVAUKSET:

Sitoudut täten omalla kustannuksellasi korvaamaan ja puolustamaan Cyber Security Corporateia ja myönnät sille vastuuvapauden koskien menetyksiä, maksuja, vahingonkorvauksia, vastuuta tai kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät mihin tahansa kolmannen osapuolen vaatimukseen, kanteeseen tai väitteeseen Cyber Security Corporateia vastaan, joka perustuu tai liittyy (a) riitaan sinun ja toimittajan välisen sopimuksen ehdoista tai liittyy minkä tahansa tavaroiden/palveluiden ostoon ja myyntiin, (b) sopimusehtojen rikkomukseen tai (c) sinun tai toimittajan toimiin, jotka rikkovat mitä tahansa lakia, määräyksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

MUUTA:

Cyber Security Corporate hallinnoi tätä sivustoa toimistoistaan Yhdysvalloissa. Cyber Security Corporate ei esitä, että sivuston materiaalit ovat sopivia tai saatavissa käytettäväksi muissa paikoissa, ja niiden käyttö alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Henkilöt, jotka käyttävät tätä sivustoa muualta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Materiaalien käyttö tai vienti Yhdysvaltain vientilakien ja -säädösten vastaisesti on kielletty.

TÄMÄ SOPIMUS ON LAADITTU JA SIIHEN SOVELLETAAN NEW YORKIN OSAVALTION LAKIEN MUKAISESTI OTTAMATTA HUOMIOON SEN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ. SOPIJAPUOLET SUOSTUVAT, ETTÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TOIMET JA VÄLIMIESMENETTELYT KÄSITELLÄÄN YKSINOMAISESTI TOIMIVALTAISESSA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION OIKEUSISTUIMESSA, JOKA SIJAITSEE NEW YORK CITYSSÄ, NEW YORKISSA, YHDYSVALLOISSA.

Jos jotakin tämän sopimuksen määräystä pidetään jostakin syystä täytäntöönpanokelvottomana tai pätemättömänä, tätä sopimusta tulkitaan siten, kuin sellaista määräystä ei olisi tässä sopimuksessa. Tästä sopimuksesta johtuvia kanteita ei voi nostaa yli kahden vuoden kuluttua siitä, kun kanteen syy on tapahtunut. Tätä sopimusta tai sen oikeuksia tai velvoitteita ei voi luovuttaa ilman Cyber Security Corporatein etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja mikään tällainen luovutusyritys on mitätön. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämän sopimuksen ehdot siirtyvät sitovasti laillisille seuraajille, laillisille edustajille ja osapuolten siirronsaajille. Huolimatta mistään muusta tässä päinvastoin esitetystä, sinun ja Cyber Security Corporatein välinen suhde on itsenäinen urakoitsijasuhde, eikä mitään tässä olevaa tulkita tarkoittavan kumppanuutta, yhteisyritystä, franchising-, työsuhde- tai muun edustajasuhdetta osapuolten kesken. Jos jokin tämän sopimuksen määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, tällainen määräys on tehoton vain tällaisen pätemättömyyden laajuudessa, niin että kyseisen määräyksen muu osa ja muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät voimassa. Materiaalit toimitetaan ”RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA”. "